גלריותתהליך בניית ממד


הובלת ממד
הרמת ממד נייד במנוף
טפסות לממד נייד
בניית קירות לממד
יציקת רצפה לממד